Видеоклипове на забавен каданс

Режимът на Забавен каданс видео добавя мощни ефекти към видеоклиповете Ви. Ефектът Забавен каданс се добавя след запис на видео с нормална скорост.

Забележка

 • Доброто осветление е от съществено значение когато записвате видеоклипове на забавен каданс.


Добавете ефект на забавен каданс след запис на видео

 1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (икона Забавен каданс).
 2. Натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.
 3. Натиснете (бутон Стоп), за да спрете записа.
 4. Натиснете миниатюрата, за да отворите видеоклипа.
 5. Плъзнете дръжките на скалата за забавен каданс към позициите, в които искате да се появи ефектът.
  (A): Дръжки
  (B): Скала за забавен каданс
  (C): Натиснете, за да включите или изключите звука.

  Изображение на настройката на ефекта на забавен каданс. Горна времева линия, A и B. Долна дясна, C.