Сила на звука и вибрация

Силата на звука и вибрацията могат да се променят чрез използване на бутона за сила на звука или чрез промяна на дадена настройка.

Можете да промените силата на звука на звънене, мултимедийно съдържание, будилник и обаждания. В допълнение, можете да настроите Вашето устройство да вибрира.

Забележка

 • Настройките на приложенията могат да заменят избраните настройки за сила на звука и вибрация.

Промяна на силата на звука

 1. Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на сила на звука, за да промените силата на звука на мултимедията.
  Появява се плъзгачът за сила на звука на мултимедия и силата на звука на мултимедията се променя. Можете също да промените силата на звука на мултимедията, като издърпате плъзгача.
 2. За да промените силата на звука на входящите обаждания, звъненето и известията или будилника, докоснете (икона Повече).
  Използвайте всеки плъзгач, за да регулирате силата на звука. Докоснете [Вижте още] за повече опции.

Активиране на вибрационен режим

 1. Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на сила на звука.
 2. Натиснете иконата над плъзгача, след което изберете (икона Вибрация).

Активиране на звук с вибрация за входящи обаждания

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Вибриране при обаждания].
 2. Изберете опция.