Звуци и тонове

Задаване на тон за звънене

Можете да задавате различни мелодии за всяка SIM карта. Можете също така да изберете желан музикален файл като тон за звънене.

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
 2. Изберете [Тон звънене на телефона – SIM 1] или [Тон звънене на телефона – SIM 2].

  Изображение, показващо позицията на менюто за задаване на тон за звънене в настройките на звука.

 3. Изберете звуков сигнал от списъка.
  За да изберете музикален файл, който не е в списъка, докоснете [Добавяне на мелодия].

  Изображение за избор на звук от списъка.

 4. За потвърждение, докоснете [OK].

Задаване на звук за известие

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Звук за известие].
 2. Изберете звуков сигнал от списъка.
  За да изберете музикален файл, който не е в списъка, докоснете [Добавяне на известие].
 3. За потвърждение, докоснете [OK].

Съвет

 • За да изключите всички звуци за тон и/или известия и да настроите устройството само да вибрира, изберете [Без] от списъка.
 • За да активирате или деактивирате други звуци и тонове, намерете и докоснете [Настройки] > [Звук], след което докоснете превключвателите, за да активирате или деактивирате различните звуци и тонове.