Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от Вашето устройство, чрез Вашата връзка за мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например, може да следите количеството данни, използвани от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни, прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Подпомагане намаляването на използването на данни

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Икономия на данни].
 2. Докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Задаване на предупреждение за използване на данни или ограничение за мобилни данни

 1. Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.
 2. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
  Ако използвате две SIM карти, изберете дадена SIM карта.
 3. Докоснете [Предупреждения и лимит за данни].
 4. В зависимост от това дали искате да зададете предупреждение за данни, или ограничение за данни, процедирайте по следния начин.
  • За да зададете предупреждение за използване на данни, докоснете превключвателя [Задаване на предупр. за данните], за да разрешите функцията, след което докоснете [Предупреждение за данните], за да промените нивото на предупреждение.
  • За да зададете ограничение за мобилни данни, докоснете превключвателя [Задаване на лимит за данните], за да разрешите функцията, след което докоснете [Лимит за данните], за да промените ограничението за използване на данни.

Съвет

 • Можете да зададете датата, когато цикълът на използване се нулира. Под [Предупреждения и лимит за данни] докоснете [Цикъл на преноса на мобилни данни], след което задайте дата за нулиране.

Забележка

 • Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Проверка на използването на данни

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет].
 2. В зависимост от това дали искате да проверите използването на мобилни данни или използването на данни през Wi-Fi, продължете по следния начин.
  • За да проверите използването на мобилни данни, докоснете [SIM карти] > [Пренос на данни от приложенията].
   Ако използвате две SIM карти, изберете дадена SIM карта, след което докоснете [Пренос на данни от приложенията].
  • За да проверите използването на данни през Wi-Fi, докоснете [Интернет] > [Пренос на данни не от мобилни оператори].

Управление на използването на данни от отделните приложения

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
 2. Докоснете желаното приложение за управление, след което докоснете [Мобилни данни и Wi‑Fi].
 3. Редактирайте опциите според желанието си.

Забележка

 • Производителността на отделните приложения може да бъде засегната ако промените съответните настройки за използване на данни.