Настройка на правилния фокус

Камерата автоматично настройва фокуса и засича лица във всички режими на заснемане.

Изображение на задаване на фокус

Автоматично фокусиране

 1. Докато използвате основната камера, докоснете зоната, в която искате да фокусирате.
  (икона Задаване на фокус) се появява и камерата се фокусира върху зоната, която сте докоснали.
  За да промените зоната на фокусиране, докоснете екрана.
 2. Докоснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

 • Тази опция зависи от избрания режим на заснемане.

Задаване на фокусното разстояние

 1. При използване на камерата, докоснете [Режим] > (икона Ръчен режим).
 2. Докоснете (икона Задаване на фокус).
 3. Плъзнете плъзгача, за да регулирате фокусното разстояние.
  За скриване или показване на менюто с настройки, докоснете (икона Ръчен режим).
 4. Докоснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

 • Настройката за фокусно разстояние е налична само при използване на основната камера.
 • Настройката за фокусно разстояние може да не е налична в зависимост от избрания режим на заснемане.

Настройване на фокуса чрез докосване на визьора

Можете да изберете обект, върху който да фокусирате, като го докоснете във визьора. Има няколко опции, с които камерата се регулира автоматично, когато докоснете визьора.

 1. При използване на камерата, докоснете [Режим] > (икона Ръчен режим).
 2. Докоснете (икона Настройки) > [Докоснете за регулиране], след което изберете [Само фокус] или [Фокус и яркост].
  • Само фокус: Фокусира се автоматично върху указаната позиция.
  • Фокус и яркост: Автоматично фокусира върху указаната позиция и регулира яркостта.
 3. Затворете менюто с настройките.

  Настройката е записана.