Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или не се рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.

Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични настройки. Тази процедура понякога е необходима, ако вашето устройство спре да функционира правилно, но имайте предвид, че трябва първо да направите резервно копие на данните си, тъй като нулирането ще изтрие всички данни от него.

Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние софтуера на устройството, можете да използвате Xperia Companion, за да поправите своето устройство. Потърсете Xperia Companion в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony за повече информация как да изтеглите и използвате софтуера.

Рестартиране на устройството

Забележка

 • Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Свържете устройството си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате отново.
 1. Натиснете едновременно бутона за увеличаване на силата на звука и бутона за захранване.
 2. В менюто, което се отваря, докоснете [Рестартиране].

  Устройството се рестартира автоматично.

Принудително рестартиране или изключване на устройството

 1. Натиснете продължително и едновременно бутона за захранване и бутона за увеличаване на силата на звука, докато устройството започне да вибрира.
 2. В зависимост от това дали искате принудително да рестартирате или изключите устройството, изпълнете действията по-долу.
  • Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Отпуснете бутоните. Устройството се рестартира.
  • Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате бутоните. След още няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

Съвет

 • Ако Вашето устройство не се включва, принудителното изключване на устройството за рестартиране може да разреши проблема.

Възстановяване на фабричните настройки

Забележка

 • За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура по възстановяване на фабричните настройки.
 • Създайте резервно копие на всички данни, записани във вътрешната памет на устройството. Нулирането ще изтрие всички данни от вашето устройство.
 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Опции за нулиране].
 2. Докоснете [Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)] > [Изтриване на всички данни].
 3. Ако е необходимо, очертайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата парола или ПИН код за отключване на екрана, за да продължите.
 4. За потвърждение, докоснете [Изтриване на всички данни].

Съвет

 • Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android когато извършите възстановяване на фабричните настройки.