Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Вашето устройство разполага с един или два уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI номер или ИД на продукта. Съхранявайте копие на този номер. Той може да ви е необходим, ако устройството ви бъде откраднато или когато се свържете с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номера(та) чрез цифровата клавиатура

  1. Намерете и докоснете (икона Телефон).
  2. Докоснете (икона Клавиатура за набиране).
  3. Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номера(та) се показва(т) автоматично.

Преглед на IMEI номера(та) на поставката

Диаграма на преглед на IMEI номера(та) върху горната дясна страна в изглед отзад.

  1. Издърпайте поставката за SIM картата. IMEI номерът(ата) е(са) показани върху поставката.