Задаване на СИМ карти

Ако използвате две СИМ карти, можете да направите следното:

 • Да получавате входящи съобщения през двете SIM карти.
 • Да избирате номера, от който да изпращате изходящи съобщения, или имате възможност да избирате SIM карта всеки път, когато осъществявате обаждане.
 • Да пренасочвате обаждания към другата SIM карта, когато една SIM карта е недостъпна (Интелигентно препращане). Трябва ръчно да активирате функцията [Интелигентно препращане].

Преди да използвате няколко SIM карти, трябва да ги активирате и да изберете коя SIM карта да обработва трафика на данни.

Съвет

 • Вашето устройство работи дори когато е зададена само една SIM карта.

Активиране или деактивиране използването на две SIM карти

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
 2. Изберете SIM карта.
 3. Докоснете превключвателя [Използване на SIM карта], за да активирате или деактивирате SIM картата.
 4. Докоснете (бутон Връщане), за да настроите другата SIM карта.

Преименуване на SIM карта

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
 2. Изберете SIM карта.
 3. Докоснете (икона Редактиране), след което въведете ново име.
 4. Докоснете [Запазване].

Избор на SIM карта за трафик на данни

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
 2. Изберете SIM карта.
 3. Докоснете [Предпочитание за данни].
 4. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.

Задаване на SIM карта по подразбиране за осъществяване на дадено обаждане

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
 2. Изберете SIM карта.
 3. Докоснете [Предпочитание за обажданията].
 4. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за обаждане.

Разрешаване на функцията [Интелигентно препращане]

 1. Стартирайте приложението Телефон.
 2. Докоснете (икона Повече) > [Настройки] > [Профили за обаждане] > [Интелигентно препращане].
 3. Докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.


Забележка

 • Функцията [Интелигентно препращане] може да не е налична в зависимост от комбинацията от мрежови оператори, предоставили SIM картите.
 • Функцията [Интелигентно препращане] не е налична, когато функцията [Да се пренасочва винаги] е активирана в приложението Телефон.

Съвет

 • Ако зададете едната SIM карта за обаждане, а другата SIM карта за комуникации с данни, може да не успеете да осъществите достъп до интернет, докато говорите по телефона. В този случай включете превключвателя [Данни по време на обаждания] на SIM картата за обаждания. Сега ще можете да извършвате комуникации с данни дори по време на разговори.
 • Ако функцията [Интелигентно препращане] не работи, след като е активирана, проверете дали сте въвели правилно телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.