Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Може да направите няколко неща, за да подобрите Wi-Fi приемането:

  • Преместете устройството по-близо до Wi-Fi точката за достъп.
  • Отдалечете Wi-Fi точката за достъп от възможни препятствия или смущения.
  • Не покривайте зоната на Wi-Fi антената на Вашето устройство.