Икони на състоянието

 • (икона за сила на сигнала): Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.

 • (икона за липса на сигнал)

 • (икона за роуминг на данни): Използва се международен роуминг.

 • (икона за Wi-Fi сигнал): Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни.
  Цифрата, показана вляво от иконата, се различава в зависимост от стандарта за Wi-Fi на текущата връзка.

 • (икона за грешка в Wi-Fi връзка): Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка.

  Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване. След успешно влизане кръстчето изчезва.
  Ако Google е блокиран във вашата зона, кръстчето може да се появи дори когато устройството е свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.

 • (икона за състояние на батерията)

 • (икона за зареждане на батерията)

 • (икона режим STAMINA)

 • (икона Икономия на данни)

 • (икона за самолетен режим)

 • (икона Bluetooth): Вашето устройство е свързано с устройство, съвместимо с Bluetooth.

 • (икона за заглушаване на микрофона)

 • (икона за високоговорител)

 • (икона Не безпокойте)

 • (икона за заглушаване)

 • (икона Вибрация)

 • (икона Аларма)

 • (икона за GPS)

Забележка

 • Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.