Икони за известия

 • (икона за нов SMS)

 • (икона за текущ разговор)

 • (икона за пропуснато обаждане)

 • (икона за задържан телефонен разговор)

 • (икона за пренасочване на обаждане): Пренасочването на обаждания е включено

 • (икона за изтегляне на данни)

 • (икона за качване на данни)

 • (икона за настройка на софтуер): Налична е основна настройка на Вашето устройство

 • (икона за инсталиране на най-новия софтуер): Налична е софтуерна актуализация

 • (икона Актуализация на системата): Налични са системни актуализации

 • (икона за изтегляне на системни актуализации)

 • (икона за инсталиране на изтеглена системна актуализация)

 • (икона за грижа за батерията)

 • (икона за още известия): Още непоказaни известия

Забележка

 • Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.