Нощен режим

Нощно снимане Ви позволява да правите ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия.
  1. При използване на камерата, докоснете [Режим] > (икона Нощно снимане).
  2. Докоснете бутона на затвора.
    Дръжте камерата неподвижно, докато процесът на заснемане приключи.