Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове (DSEE Ultimate)

Функцията DSEE Ultimate мащабира Вашата компресирана музика точно като използва AI технология.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].
  2. Докоснете превключвателя [DSEE Ultimate], за да разрешите функцията.