Достъпност

Настройки за достъпност

Android предоставя много функции за достъпност, като [TalkBack], [Текст и показване] ([Размер на шрифта], [Корекция на цветове]), [Допълнително затъмняване], [Тъмна тема], [Ниво на мащаба] и др.

Можете да намерите функции за достъпност на [Настройки] > [Достъпност].

За повече информация посетете Помощната информация на Google на support.google.com/accessibility/android за достъпност.