Синхронизиране на данни като използвате профил в Google

Можете да прехвърляте данни като синхронизирате данни с Вашия профил. Има няколко начина за синхронизиране на данни в зависимост от вида на устройството или съдържанието, което искате да архивирате и синхронизирате. Можете автоматично да синхронизирате данните при стартиране на новото устройство или да синхронизирате ръчно, като използвате приложението, в което се намира съдържанието.

Синхронизиране на данни при стартиране на новото устройство

Когато включите Вашето ново устройство за първи път, задайте вашия профил в Google и следвайте инструкциите на екрана, за да синхронизирате съдържанието от Вашето старо устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/android/answer/6193424.

Забележка

 • Ако не сте синхронизирали Вашите данни при първото включване на новото устройство, можете да прехвърляте данни от старото устройство, като докоснете известието в лентата на състоянието на новото устройство. Плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете известието за завършване на настройването и след това следвайте инструкциите на екрана.
 • Не можете да прехвърляте ръчно приложения, настройки, хронология на обажданията или SMS/MMS. Следвайте инструкциите на екрана, когато включите новото устройство за пръв път, за да ги прехвърлите.
 • Видовете данни, които могат да бъдат прехвърляни, зависят от вида на устройството и метода на прехвърляне на данните.

Gmail, календар и контакти

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Профили].
 2. Ако все още няма зададен профил в Google, докоснете [Добавяне на профил], след което следвайте инструкциите на екрана, за да добавите профил.
 3. Докоснете превключвателя [Автоматично синхронизиране на данните от приложенията], за да разрешите функцията.

  Вашите Gmail, календар и контакти ще бъдат архивирани автоматично.

  За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Изображения (снимки) и видеоклипове

Можете да прехвърляте снимки и видеоклипове, като ги архивирате от друго устройство с помощта на Google Фото.

 1. На Вашето старо устройство архивирайте снимки и видеоклипове на сървъра на Google като използвате Google Фото, след което включете настройките за синхронизиране.
 2. На Вашето ново устройство влезте със същия профил в Google, който използвате на старото устройство.
 3. Стартирайте приложението Google Фото.

  Снимки и видеоклипове, архивирани от Вашето старо устройство, могат да се преглеждат и редактират.

  Ако искате да запишете файлове във вътрешната памет на новото устройство, можете да ги изтеглите.

  За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Музикални и други файлове с документи

Музикални и други файлове с документи се прехвърлят, като ги архивирате ръчно в Google Диск от Вашето старо устройство.

 1. На Вашето старо устройство стартирайте приложението Музика или приложението Файл.
 2. Изберете файл за качване в Google Диск, след което го запишете в Google Диск чрез функцията за споделяне.
 3. На Вашето ново устройство влезте със същия профил в Google, който използвате на старото устройство.
 4. Стартирайте приложението Google Диск.

  Файловете, архивирани от Вашето старо устройство, ще могат да бъдат преглеждани или изтегляни.

  За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Съвет

 • За да архивирате музикални и други файлове с документи от Вашето ново устройство, докоснете и задръжте файла, който искате да архивирате, след което докоснете (икона Споделяне), за да го запишете в Google Диск.