Прехвърляне на съдържание с помощта на компютър

Можете да прехвърляте голямо количество данни на Вашето ново устройство от старото с помощта на компютър.

  1. Свържете новото и старото устройство към компютър с помощта на USB кабел.
    На устройство с Android плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете известието за настройка на USB връзката, след което докоснете [Докоснете за още опции.] > [Прехвърляне на файлове].
    Ако старото Ви устройство е с iOS, следвайте инструкциите на екрана.
  2. На компютъра изберете кои файлове да прехвърлите от старото устройство, след което копирайте и поставете или издърпайте и пуснете файловете до място на новото устройство.
    Когато копирате файлове от старото в новото устройство, се уверете, че имената на папките са еднакви и на двете устройства.

Забележка

  • Винаги използвайте USB кабел с марка Sony, тъй като други типове USB кабели може да изложат Вашата безопасност на по-голям риск.
  • Уверете се, че USB кабелът е напълно сух.