Прехвърляне на съдържание с помощта на SD карта

Можете да прехвърляте снимки, видеоклипове, музикални и други файлове с документи от Вашето старо устройство с помощта на SD карта.

 1. На Вашето старо устройство копирайте данните, които искате да прехвърлите на SD карта, като използвате функцията за съхранение в менюто Настройки или в приложението Файлове.
  За да копирате на SD карта контактите, съхранени на старото Ви Android устройство, стартирайте приложението Контакти и след това експортирайте контактите на SD картата.

  Забележка

  • Предварително проверете дали SD картата може да се използва както на Вашето ново устройство, така и на старото.
 2. Поставете SD картата, на която сте копирали данните, във Вашето ново устройство, след което прехвърлете данните във вътрешната памет на новото устройство.
  За да копирате контакти, експортирани от старото Ви Android устройство, на SD картата, стартирайте приложението Контакти и след това ги импортирайте.

 3. Проверете прехвърлените данни, като използвате съответното приложение.