Начален екран

Изображение, показващо коя функция къде е разположена на Началния екран. Горна област, 1. Долна област, от дясно на ляво, от 2 до 5.

 1. Лента на състоянието
 2. Навигационна лента
 3. Бутон Общ преглед – докоснете, за да намерите всички отворени приложения.
  • За да отворите друго приложение, докоснете бутона за общ преглед, плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да отворите, след което докоснете приложението.
  • За да затворите приложение, докоснете бутона за общ преглед, плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да затворите, след което плъзнете нагоре в приложението.
 4. Бутон Начало – докоснете за изход от приложение и се върнете на началния екран.
 5. Бутон Назад – докоснете, за да се върнете към предходния екран в рамките на приложение или да затворите приложението.


Съвет

 • Когато трите бутона за Начало, Назад и Общ преглед не се показват в долната част на екрана, докоснете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Навиг. в системата] > [Навигиране с 3 бутона].


Отваряне на панела Бързи настройки

 1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.


Преглед на всички приложения на екрана с приложения и отваряне на приложение

 1. Плъзнете екрана отдолу нагоре, за да отворите екрана с приложения.

 2. Докоснете приложението, което искате да отворите.


Промяна на фона

Можете да промените фона на предварително зададено изображение или любима снимка.

 1. Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапети].

  Изображение от менюто, което се отваря на Началния екран

Съвет

 • За да добавите графичен обект към началния екран, докоснете и задръжте празна област на началния екран, след което докоснете [Приспособления].