Запис на екрана на Вашето устройство

Можете да запишете видео на екрана на Вашето устройство. Записаните видеоклипове се запазват автоматично във вътрешната памет на устройството.
  1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.
  2. Плъзнете наляво или надясно, за да намерите (икона Запис на екрана), след което я докоснете.
    Ако не можете да намерите иконата в панела с Бързи настройки, докоснете (икона Редактиране), и след това плъзнете и пуснете (икона Запис на екрана) в горната част на екрана.
  3. Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете да записвате екрана.
    За да спрете записа, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това натиснете известието за записване на екрана.

Забележка

  • Възможно е да не можете да записвате екрана на устройството си в зависимост от дизайна на приложението.