Разглеждане на снимки и видеоклипове

Преглеждайте или споделяйте снимки и видеоклипове в приложението Google Фото, след заснемане на снимки или запис на видеоклипове.

Разглеждане на снимки и видеоклипове, докато използвате приложението Камера

Можете също така да редактирате снимки или видеоклипове, например, чрез регулиране на цветовете или изрязване на снимки.

  1. При използване на камерата, докоснете миниатюрата (A), за да отворите снимка или видеоклип.

    Изображение, показващо позицията на миниатюрата върху екрана на камерата.

  2. Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Съвет

  • Докоснете (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или (икона Редактиране), за да редактирате. Докоснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

Разглеждане на предварително направени снимки или записани видеоклипове

  1. Стартирайте приложението Google Фото.

Съвет

  • За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.