Поставяне на SIM карта и карта памет

Устройството Ви поддържа само nano SIM карти.

XQ-CC54 поддържа използването на една nano SIM карта и карта памет. Можете да използвате устройството като устройство с две SIM карти, като поставите nano SIM карта и конфигурирате eSIM.

XQ-CC72 поддържа използването на две nano SIM карти или nano SIM карта и карта памет.

Забележка

  • Дори ако използвате две SIM карти, които поддържат 5G, можете да използвате 5G само на SIM картата за трафик на данни. Не можете да използвате 5G едновременно на двете SIM карти.
  • XQ-CC54: Не е необходимо да поставяте nano SIM карта, ако ще използвате само eSIM.
  • Отключете картата памет, преди да я извадите, за да избегнете загуба на данни. За безопасно изваждане на картата памет намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище], докоснете [Това устройство], за да изберете [SD карта], след което докоснете (икона Повече) > [Изваждане].

Сглобяване - XQ-CC54

Диаграма на поставяне на SIM карта и карта памет в слота. Лява страна при изглед отпред, поставяне на SIM карта на далечната страна на поставката и карта памет на по-близката страна на поставката.

Сглобяване - XQ-CC72

Диаграма на поставяне на SIM карти и карта памет в слота. Лява страна при изглед отпред, поставяне на основната SIM карта на далечната страна на поставката и карта памет или втора SIM карта на по-близката страна на поставката.

Забележка

  • Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.
  1. Издърпайте поставката за SIM картата.
  2. Поставете основната SIM карта добре на мястото за SIM1.
  3. Поставете втората SIM карта (SIM2) или картата памет добре в поставката в правилната ориентация.
  4. Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.