Конфигуриране на eSIM (само XQ-CC54)

Устройството Ви поддържа eSIM карти (изтеглени СИМ карти).

За да използвате eSIM карта, извършете настройка от меню Настройки.

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
    Ако вече сте поставили SIM карта или сте изтеглили eSIM карта, докоснете (икона Добавяне).
  2. Следвайте инструкциите на екрана, за да сканирате QR кода, предоставен от оператора на Вашата мрежа.

Забележка

  • Процедурата за настройка на eSIM карта се различава в зависимост от оператора на мрежата. Ако настройката не може да бъде завършена с процедурата, описана тук, вижте процедурата за настройка, предоставена от оператора на Вашата мрежа.