Преглед на камерата

Изображения, показващи коя функция къде е разположена на екрана на камерата в пейзажната ориентация. Горна лява област, от 1 до 4. Горна страна на устройството, 5. Дясна област от 6 до 12. Долна лява област, от 13 до 17.

 1. Докоснете за регулиране на цвят и яркост
 2. Превключване между предната и основната камера
 3. Настройки на камерата
 4. Състояние на географското маркиране
 5. Използвайте бутона за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
 6. Докоснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове
 7. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
 8. Използвайте бутона на затваряне, за да направите снимки или запис на видеоклипове
 9. Връщане назад или изход от камерата
 10. Избор на режим на заснемане
 11. Пряк път до последно избрания режим на заснемане
 12. Докоснете, за да превключите между x1, x2 и x0.6 ъгли
 13. Избор на настройка за HDR (висок динамичен обхват).
 14. Икона за разпознаване на сцена и икона за условия
  Тези икони се появяват, когато камерата автоматично разпознава сцена или условие.
 15. Докоснете, за да регулирате ефекта на Боке
 16. Изберете настройка на светкавицата. Иконата се оцветява в оранжево, когато светкавицата или фенерчето се активира.
 17. Обектив на предната камера