Корекц. видео фон. осветл.

Можете да записвате видеоклипове с оптимална експозиция, дори при ситуации с контражур.
  1. При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете видео режим.
  2. Докоснете (икона Настройки).
  3. Докоснете [Корекц. видео фон. осветл.] > [Вкл.].
  4. Затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана.
  5. Докоснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.