Подобряване на остротата на лица

Можете да правите снимки с подобрена острота на лица, като направите чертите на лицата по-ясни. Ефектът [Изостряне на лицата] е наличен само при използване на предната камера.
  1. При използване на камерата, докоснете (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
  2. Докоснете (икона Настройки).
  3. Докоснете превключвателя [Изостряне на лицата], за да разрешите ефекта.
  4. Затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана.