1:1 Линии на кадъра

Можете да преглеждате композицията 1:1, когато правите снимки, а по-късно да редактирате в съотношение 1:1.
  1. При използване на камерата, докоснете (икона Настройки).
  2. Докоснете превключвателя [1:1 Линии на кадъра], за да разрешите функцията.
    Настройката е записана.