Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można odbierać następujące rodzaje danych:

  • Zdjęcia i nagrania wideo
  • Muzyka i inne pliki dźwiękowe
  • Strony internetowe


Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona i jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.

  1. Z urządzenia nadawczego prześlij dane do posiadanego urządzenia.
  2. Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
  3. Stuknij [Akceptuj], aby rozpocząć przesyłanie pliku.
  4. Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
  5. Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlić pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń].
  2. Stuknij [Pliki otrzymane przez Bluetooth].