Szybkość migawki

Szybkość migawki to czas otwarcia migawki i wystawienia matrycy aparatu na działanie światła.

Duża szybkość migawki pomaga w uchwyceniu ruchu, podczas gdy mała szybkość migawki umożliwia uzyskanie efektu „rozmycia obiektów w ruchu” polegającego na rozmyciu poruszających się obiektów wzdłuż ich linii ruchu.

Szybkość migawki jest regulowana automatycznie, ale można ją również ustawić ręcznie.

  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona trybu ręcznego).
  2. Stuknij [SS] i przeciągnij suwak, aby dostosować szybkość migawki.
    Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij (Ikona trybu ręcznego).
  3. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

  • To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.