Robienie zrzutu ekranu

Dowolny ekran wyświetlany na urządzeniu można zachować jako zrzut (obraz). Po zrobieniu zrzutu ekranu uzyskany obraz można wyświetlić, edytować i udostępnić. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.
 1. Naciśnij jednocześnie przycisk przyciszania (A) i przycisk włącznika (B).

  Rysunek z widokiem z przodu przedstawiający przycisk przyciszania i przycisk włącznika. Prawa strona, od góry do dołu: A i B.

Wskazówka

 • Zrzut ekranu można zrobić, korzystając z menu Boczny sensor. Stuknij dwukrotnie okrąg lub pasek Boczny sensor, a następnie stuknij [Zrób zrzut ekranu].
 • Zrzuty ekranu można przypisać do gestu na pasku Boczny sensor. Aby zrobić zrzut ekranu z użyciem paska Boczny sensor, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Boczny sensor] > [Przypisania funkcji Gesty], wybierz gest spośród [Puknąć dwukrotnie], [Przesunięcie do góry] i [Przesunięcie do dołu], a następnie stuknij [Zrób zrzut ekranu].

Jak zrobić przewijany zrzut ekranu

Istnieje możliwość zrobienia zrzutu ekranu, który można przewijać.

Uwaga

 • Przewijanie zrzutów ekranów jest dostępne, jeżeli dana aplikacja obsługuje tę funkcję.
 1. Naciśnij jednocześnie przycisk przyciszania i przycisk włącznika.

 2. Stuknij [Zarejestruj więcej danych].

  Obraz przedstawiający pozycję przycisku Zarejestruj więcej danych w dolnym obszarze po prawej stronie.

 3. Przeciągnij linię, aby dostosować obszar zrzutu ekranu, a następnie stuknij [Zapisz].

  Obraz przedstawiający pozycję przycisku Zapisz w górnym obszarze po lewej stronie.

Robienie zrzutu ekranu ostatnio używanej aplikacji

 1. Stuknij (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

  Obraz przedstawiający pozycję przycisku przeglądu w dolnym obszarze po prawej stronie.

 2. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, której zrzut ekranu chcesz zrobić, a następnie stuknij [Zrzut ekranu].

  Obraz przedstawiający miejsce muśnięcia palcem w celu wybrania aplikacji, której zrzut ekranu ma być zrobiony, oraz położenie przycisku Zrzut ekranu