Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności. Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz urządzeniem czytnika kart.
  1. Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja NFC.
  2. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Komunikacja NFC] > [Płatności zbliżeniowe].
    Pojawi się lista usług płatności.
  3. Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami.
    Możesz na przykład zmienić domyślną usługę płatności.

Uwaga

  • Usługi płatności mobilnych mogą nie być dostępne w niektórych regionach.
  • W przypadku korzystania z dwóch kart SIM płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC będą obsługiwane tylko dla karty SIM obsługującej funkcję NFC w położeniu SIM1 uchwytu na kartę SIM.