Balans bieli

Balans bieli dobiera balans kolorów do warunków oświetlenia zewnętrznego.

Balans bieli jest regulowany automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo. W trybie Ręcznie balans bieli można dostosować ręcznie.

  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona trybu ręcznego).
  2. Stuknij [WB] i wybierz jedno z predefiniowanych ustawień warunków oświetlenia, na przykład (Ikona balansu bieli przy zachmurzeniu).
    Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij (Ikona trybu ręcznego).
  3. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Ustawienia balansu bieli

  • (Ikona automatycznego balansu bieli): Automatyczna regulacja balansu kolorów

  • (Ikona balansu bieli przy zachmurzeniu): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlania przy zachmurzonym niebie

  • (Ikona balansu bieli światła dziennego): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia zewnętrznego w słoneczny dzień

  • (Ikona balansu bieli świetlówki): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego

  • (Ikona balansu bieli światła żarówki): Dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek