Ustawienia podglądu zdjęć

Bezpośrednio po zrobieniu zdjęć można wyświetlać ich podgląd.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij [Automatyczny podgląd zdjęć] i wybierz odpowiednią opcję.
    Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia podglądu

  • Włącz: Podgląd zrobionego zdjęcia wyświetlany jest przez trzy sekundy w prawym dolnym rogu ekranu, zanim zdjęcie zostanie zapisane.
  • Tylko aparat z przodu: Podgląd zdjęcia zrobionego aparatem z przodu wyświetlany jest przez trzy sekundy w prawym dolnym rogu ekranu, zanim zdjęcie zostanie zapisane.
  • Wyłącz: Podgląd nie jest wyświetlany. Zdjęcie jest zapisywane bezpośrednio.