Wykonywanie autoportretu za pomocą funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni

Użyj funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni, aby automatycznie zrobić zdjęcie po pewnym czasie od wykrycia ręki przez aparat. Funkcja Zdjęcie z detekcją dłoni jest dostępna tylko w przypadku korzystania z aparatu z przodu.
  1. Podczas używania aparatu stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
  2. Stuknij (Ikona ustawień).
  3. Stuknij [Autorejestrowanie] > [Zdjęcie z detekcją dłoni].
  4. Zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane.
  5. Obróć dłoń ku aparatowi z palcami skierowanymi do góry.
    Gdy aparat wykryje dłoń i upłynie określony czas, zostanie zrobiony autoportret.

Wskazówka

  • Gdy ustawiony jest samowyzwalacz, odliczanie czasu jest uruchamiane po wykryciu ręki przez aparat.