Ochrona baterii

Funkcja Ochrona baterii zwiększa żywotność baterii. Ta funkcja wykrywa wzorce ładowania urządzenia i szacuje godziny rozpoczęcia oraz zakończenia regularnych okresów ładowania. Urządzenie jest ładowane z normalną szybkością do poziomu 90%, a następnie szybkość ładowania jest kontrolowana tak, aby akumulator osiągnął 100% tuż przed odłączeniem ładowarki. Możliwe jest ręczne dostosowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia cyklu ładowania. W celu zapewnienia większej żywotności baterii można także ustawić limit ładowania, aby bateria była zawsze ładowana do poziomu 80% lub 90%.

Uwaga

  • Ochrona baterii nie kontroluje szybkości ładowania, dopóki nie wykryje regularnego cyklu ładowania trwającego co najmniej 4 godziny w okresie siedmiu dni.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Ochrona baterii].
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona baterii.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję.
    Domyślnie zaznaczona jest opcja [Auto].

Wskazówka

  • Funkcja Ochrona baterii zapisuje wyuczone wzorce regularnego cyklu ładowania baterii. Nawet jeżeli funkcja ta zostanie wyłączona, po ponownym włączeniu przystosowuje się do wyuczonych wzorców.