Włączanie urządzenia

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy zaleca się ładowanie baterii co najmniej przez 30 minut. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwierany jest przewodnik konfigurowania, który ułatwia konfigurowanie podstawowych ustawień, personalizowanie urządzenia i logowanie do posiadanych kont (np. konta Google).

  1. Naciśnij długo przycisk włącznika, aż urządzenie zacznie wibrować.

Jak wyłączyć urządzenie

  1. Naciśnij jednocześnie przycisk podgłaśniania i przycisk włącznika.
  2. W wyświetlonym menu stuknij [Wyłącz].


Uwaga

  • Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Wskazówka

  • Urządzenie można wyłączyć z panelu Szybkie ustawienia. Muśnij palcem ekran dwukrotnie z góry na dół, a następnie stuknij (Przycisk menu zasilania) > [Wyłącz].
  • W niektórych krajach lub regionach długie naciśnięcie przycisku włącznika jest domyślnie ustawione na uruchomienie asystenta. Aby wyłączyć urządzenie przez długie naciśnięcie przycisku włącznika, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Menu zasilania], po czym stuknij przełącznik [Przytrzymaj, aby włączyć Asystenta], aby wyłączyć tę funkcję.