Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

W niniejszej części opisano podstawową obsługę aparatu.

 1. Uruchom aparat.
  • Dotknij palcem ekranu blokady (Ikona aparatu) i przytrzymaj go w tym położeniu.
  • Stuknij (Ikona aparatu) z poziomu szuflady aplikacji.
  • Naciśnij dwukrotnie przycisk włącznika. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
 2. Muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć lub tryb wideo.
 3. Stuknij przycisk migawki.

Uwaga

 • Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

Wskazówka

 • Upewnij się, że obiektywy są czyste. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia.
 • Aby uniknąć rozmycia zdjęć lub gdy potrzeba więcej czasu na przygotowanie, można skorzystać z samowyzwalacza.
 • Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
 • Można skanować kody QR Code.

Przycisk migawki

Sposób używania przycisku migawki zależy od trybu robienia zdjęć i włączonych funkcji.

 • (Przycisk migawki): Robienie zdjęcia

 • (Przycisk nagrywania): Rejestrowanie nagrania wideo

 • (Przycisk pauzy): Wstrzymywanie nagrania wideo

 • (Przycisk nagrywania): Wznowienie nagrywania

 • (Przycisk Stop): Zatrzymywanie nagrywania wideo

 • (Ikona włączenia samowyzwalacza): Włączono Samowyzwalacz

 • (Ikona włączenia przechwytywania dotykowego): Włączono Rejestrowanie dotykiem

 • (Ikona włączenia przechwytywania dotykowego oraz samowyzwalacza): Włączono Rejestrowanie dotykiem i Samowyzwalacz