Resetowanie aplikacji

Jeśli aplikacja nie odpowiada lub powoduje problemy z urządzeniem, można zresetować aplikację lub wyczyścić jej dane. Zresetowanie preferencji dotyczących aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
  2. Stuknij liczbę aplikacji, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
  3. Stuknij (Ikona więcej) > [Resetuj ustawienia aplikacji] > [Resetuj aplikacje].

Jak wyczyścić dane aplikacji

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
  2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć wewnętrzna i podręczna] > [Wyczyść pamięć wewnętrzną] > [OK].


Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
  2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć wewnętrzna i podręczna] > [Wyczyść pamięć podręczną].


Jak usunąć domyślne ustawienie aplikacji

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
  2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Otwórz domyślnie] > [Wyczyść ustawienia domyślne].

Uwaga

  • Opcja czyszczenia danych aplikacji, pamięci podręcznej lub domyślnego ustawienia nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji lub usług.