Śledzenie obiektu

Aparat może wykrywać i śledzić poruszający się obiekt. Żółta ramka wskazuje twarze lub ruchome obiekty z ustawioną ostrością.
  1. Podczas używania aparatu głównego stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij przełącznik [Śledzenie obiektu], aby go włączyć.
  3. Zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane.
  4. Wybierz obiekt do śledzenia, dotykając go na ekranie wizjera.
  5. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Wskazówka

  • Aby włączyć funkcję [Śledzenie obiektu] w trybie Ręcznie, stuknij (Ikona ustawień) > [Dotknij, aby dostosować] > [Śledzenie obiektu].