Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion

Aplikacja Xperia Companion umożliwia naprawę oprogramowania urządzenia. Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustępuje, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie.

Uwaga

  • Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.
  1. Jeżeli program Xperia Companion nie jest zainstalowany na komputerze, odwiedź witrynę pomocy firmy Sony dla klientów i wyszukaj program Xperia Companion, aby go pobrać.
  2. Otwórz program Xperia Companion na komputerze i kliknij [Naprawa oprogramowania] na ekranie głównym.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.