Włączanie lub wyłączanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, urządzenie można zablokować lub odblokować w zależności od ustawień blokady ekranu.

  1. Naciśnij krótko przycisk włącznika.

Wskazówka

  • Aby włączać ekran naciśnięciem przycisku głośności, stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty], a następnie stuknij przełącznik [Wybudź wyświetlacz po naciśnięciu klawisza] w celu włączenia tej funkcji.