ISO

Wartość ISO określa czułość aparatu na światło. Niższa wartość ISO oznacza mniejszą czułość, a wyższa — większą. Większa czułość może zmniejszać wyrazistość zdjęć.

Większą wartość ISO należy wybrać przy robieniu zdjęć poruszających się obiektów lub przy słabym oświetleniu bez lampy błyskowej.

Przy dobrym oświetleniu używane jest najniższe ustawienie ISO, aby uzyskać lepszą jakość zdjęcia.

Czułość ISO jest regulowana automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo.

  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona trybu ręcznego).
  2. Stuknij [ISO] i przeciągnij suwak, aby dostosować wartość ISO.
    Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij (Ikona trybu ręcznego).
  3. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

  • To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.