Efekt kreatywny

Aplikacja Efekt kreatywny umożliwia zaprogramowanie efektów i kolorowych filtrów przed zrobieniem zdjęcia lub zarejestrowaniem nagrania wideo.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona efektu kreatywnego).
  2. Muśnij palcem, aby przejrzeć filtry, lub stuknij filtr, aby wyświetlić podgląd efektu.
  3. Stuknij (Ikona dodawania efektów kreatywnych), aby zastosować filtr i powrócić do ekranu aparatu.
  4. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Wskazówka

  • Stuknij (Ikona przełączania filtrów), aby przełączyć filtry.