Funkcja inteligentnego sterowania podświetleniem

Funkcja inteligentnego sterowania podświetleniem podtrzymuje włączony ekran dopóki urządzenie trzymane jest w dłoni. Po odłożeniu urządzenia ekran wyłączy się zgodnie z ustawieniem czasu wyłączenia.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Inteligentne sterowanie podświetleniem].
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.