Menu Ustawienia

Ustawienia urządzenia można wyświetlić i zmienić z poziomu menu Ustawienia.
 1. Muśnij ekran palcem w górę od jego dolnej krawędzi, a następnie znajdź [Ustawienia].

  Obraz przedstawiający ikonę Ustawienia w szufladzie aplikacji.

 2. Stuknij [Ustawienia], a następnie wybierz odpowiednie menu.
  Jeżeli nie masz pewności, które menu wybrać, możesz je wyszukać, wprowadzając słowo kluczowe w polu [Wyszukaj ustawienia].

  Obraz przedstawiający pole wyszukiwania w menu Ustawienia.

Jak otworzyć menu Ustawienia z panelu Szybkie ustawienia

 1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

 2. Znajdź (Ikona ustawień).

  Obraz przedstawiający ikonę Ustawienia w prawym dolnym rogu panelu Szybkie ustawienia.

 3. Stuknij (Ikona ustawień).


Wskazówka

 • Gdy 3 przyciski — Ekran główny, Wstecz i Przegląd — nie są wyświetlane u dołu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Nawigacja w systemie] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków].
 • Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie].
 • Jeżeli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij (Ikona ustawień) > (Ikona menu systemu). Następnie wybierz tekst obok ikony (Ikona klawiatury) i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Można teraz wybrać właściwy język.