Formatowanie karty pamięci

Jeżeli urządzenie nie może odczytać plików zapisanych na karcie pamięci, sformatuj kartę pamięci w urządzeniu.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna] > [To urządzenie] > [Karta SD].
  2. Stuknij (Ikona więcej) > [Formatuj], a następnie przeprowadź formatowanie z poziomu następnego okna dialogowego potwierdzenia.

Uwaga

  • Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zapisane.