Ekspozycja

Aby uzyskać lepszą ekspozycję przy słabym oświetleniu, zmień jasność w przypadku zdjęć i nagrań wideo.

Jeśli w przypadku zdjęć używany jest tryb Ręcznie, zmień wartość ekspozycji.

  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona trybu ręcznego).
  2. Stuknij pozycję [EV] i przeciągnij suwak, aby dostosować wartość ekspozycji.
    Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij (Ikona trybu ręcznego).
  3. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.