Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikacje

Można sprawdzić zużycie energii baterii w przypadku poszczególnych aplikacji i w razie potrzeby zmienić ustawienia.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
  2. Wybierz aplikację i w pozycji [Bateria] sprawdź pobieraną przez nią energię baterii.