Zabezpieczanie urządzenia

Urządzenie oferuje opcje zabezpieczeń, których używanie jest bardzo zalecane na wypadek zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Istnieje kilka sposobów ochrony urządzenia, które wymieniono poniżej. Znajdź i stuknij [Ustawienia], po czym odszukaj ustawienia u góry ekranu.

  • Blokada ekranu
  • Menedżer odcisków palców
  • Blokada karty SIM


Można zarejestrować odciski palców w celu zabezpieczenia urządzenia przed odblokowaniem lub uwierzytelniania zakupów. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia] > [Menedżer odcisków palców], po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/android/.

Uwaga

  • Używanie opcji zabezpieczeń urządzenia wymaga zapamiętania informacji podawanych podczas konfiguracji.