Panoramiczne

Aplikacja Panoramiczne umożliwia robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona panoramy).
  2. Stuknij przycisk migawki.
  3. Powoli, w stałym tempie przesuwaj aparat w kierunku wskazanym na ekranie.
  4. Stuknij ponownie przycisk migawki w miejscu, gdzie chcesz się zatrzymać.