Geotagowanie

Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o lokalizacji ich zarejestrowania. Funkcja ta nazywa się geotagowaniem. Geotagowanie zdjęć i filmów wymaga sieci bezprzewodowej oraz włączenia funkcji GPS.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij przełącznik [Zapisz lokalizację], aby go włączyć.
    Ustawienie zostanie zapisane.

Ikony statusu funkcji geotagowania

  • (Ikona uzyskania pozycji GPS): Położenie geograficzne zostało zapisane.

  • (Ikona braku sygnału GPS): Nie znaleziono położenia geograficznego.